Buổi dã ngoại của công ty

  • 22/10/2019

Với bất kì công ty nào, kĩ năng làm việc nhóm và đời sống tinh thần của anh chị em công nhân viên trong công ty luôn là những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả làm việc của tất cả mọi người. Thấu hiểu rõ vấn đề này, công ty chúng tôi luôn luôn cố gắng để làm sao nâng cao được đời sống tinh thần cho anh chị em công nhân viên trong công ty.

Bên cạnh đó, công ty cũng đồng thời trau dồi và nâng cao kĩ năng làm việc nhóm cho mọi người mỗi ngày. Tổ chức các hoạt động dã ngoại và vui chơi cũng là hoạt động thường xuyên của công ty nhằm các mục đích trên. Bên dưới là một số hình ảnh trong một buổi Dã ngoại mới được tổ chức gần đây của công ty:

Buổi dã ngoại của công ty

Buổi dã ngoại của công ty

Buổi dã ngoại của công ty